top of page
Search

LẬP KẾ HOẠCH NĂM 2023

Updated: Jan 2

Một năm thành công phụ thuộc bạn làm việc này một cách nghiêm túc.

Chào bạn, thông thường hàng năm Tôi sẽ có một bài viết về lập mục tiêu cho một năm mới. Và đáng nhẽ bài viết này sẽ được tôi chia sẻ vào ngày hôm qua tức là 01/01/2023. Tuy nhiên bình thường theo tôi quan sát, là những ngày đó: một là bạn cùng gia đình thường có những chuyến du lịch hoặc dành thời gian cùng với gia đình đi chơi đâu đó, tôi cũng vậy; hai là cũng sẽ có rất nhiều bạn muốn thực hiện một lời chúc và một bài chia sẻ có ý nghĩa nào đó tới bạn bè của mình nên tôi muốn không gian đó dành cho các bạn.