• Toan Broker

Thành phố vệ tinh ảnh hưởng như thế nào đến đời sống và xã hội?Hiện nay, việc phát triển các đô thị vệ tinh đang là xu hướng chung ở các đô thị lớn trên thế giới, Việt Nam không phải là ngoại lệ. Thành phố vệ tinh một mặt giải quyết được nhiều vấn đề như ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông… đó là kết quả tất yếu của quá trình đô thị hóa.


Đô thị vệ tinh hình thành nhằm giải quyết vấn đề quá đông dân của thủ đô và đảm bảo sự phát triển cân bằng của toàn khu vực. Các đô thị vệ tinh sẽ có đầy đủ cơ sở hạ tầng, xã hội và kĩ thuật và là những đô thị mới phục vụ người dân trong khu vực.


Để bảo đảm tính liên kết, các thành phố vệ tinh được kết nối với thành phố trung tâm bằng một hệ thống giao thông công cộng hoàn thiện. Hệ thống giao thông này cho phép nhiều người dân sống tại các đô thị vệ tinh có thể di chuyển vào đô thị trung tâm hằng ngày dễ dàng. Giữa thành phố trung tâm và đô thị vệ tinh thường là các vành đai xanh. Kết nối giao thông hỗ trợ thúc đẩy các liên kết về kinh tế - xã hội như phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, dịch vụ công cộng để đáp ứng nhu cầu sử dụng của đông đảo người dân trong vùng.


Tuy nhiên, về lâu dài, khi nhiều đô thị vệ tinh phát triển xung quanh một siêu đô thị thì cũng sẽ gây ra những hậu quả tương tự, như ô nhiễm, ùn tắc… Nếu cứ như vậy, bản thân thành phố lớn sẽ phải chịu áp lực từ cả 2 phía. Áp lực từ chính thành phố trung tâm và áp lực do thành phố vệ tinh tạo ra ở cửa ngõ quan trọng vào thành phố trung tâm.


Nhiều mô hình thành phố vệ tinh trên thế giới đã không thành công, dẫn đến là sự sát nhập của thành phố vệ tinh vào thành phố trung tâm tạo nên một đại đô thị siêu to khổng lồ. Như thế, càng tăng áp lực về mọi mặt đời sống – xã hội, kinh tế, dân số, môi trường, giao thông… càng trở nên gay gắt và càng khó quản lý từ các cơ quan chính quyền.

Tổng hợp

#ToanBroker

3 views