top of page

toan broker

Toan Broker tên thật là Đặng Đình Toàn sinh ngày 19 tháng 06 năm 1987. Anh là một Doanh nhân, nhà đào tạo bất động sản thực chiến với 13 năm kinh nghiệm trong ngành.

Trong suốt 13 năm qua hệ thống của anh đã phân phối các dự án bất động sản trên toàn quốc với trị lên tới trên một tỷ đô la, đồng thời anh cũng đã đào tạo và truyền cảm hứng cho trên 100 sàn bất động sản và 10.000 nhà môi giới tại thị trường Việt Nam.

Hiện anh đang là CT HĐQT Công ty Cổ phần Bất động sản VieTera, hoạt động trong 5 lĩnh vực chính:

  • VieTera Academy: Học viện đào tạo bất động sản

  • VieTera Homes: Tư vấn và triển khai kinh doanh bất động sản dự án

  • VieTera Land: Tư vấn và triển khai kinh doanh bất động sản thổ cư

  • VieTera Agents: Tổng đại lý phân phối bất động sản

  • VieTera Capital: Dịch vụ uỷ thác đầu tư cá nhân

Tầm nhìn: Đưa VieTera trở thành tập đoàn kinh doanh dịch vụ bất động sản có hệ thống phân phối lớn nhất thế giới.

Sứ mệnh: Truyền cảm hứng cho mọi người đạt được tự do tài chính và có cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Giá trị cốt lõi: Đúng - Thật - Tin - Tín - Nhiệm - Tiến.

Toan Broker Avatar.jpg
bottom of page